Activities

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค RTCT

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค RTCT
(มกราคม 04, 2562) พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคRegional Tiger Conservation Training Center #RTCTณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า #ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีโดย อธิบดีฯ ธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช #DNPเป็นประธานในพิธีรวมถึงอาจารย์รตยา จันทรเทียร ที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียรดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ ดร.พันธ์สิริ วินิจจะกุล ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการ...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 6-12  สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
(สิงหาคม 15, 2561) ผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต้องเผชิญสถานการณ์ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า และการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทำผิดมีรูปแบบในการกระทำผิดที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายขบวนการจากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายผู้ลักลอบมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนอาวุธสงครามเพื่อขัดขวางและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ทำให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมีความเสี่ยงและมีความกดดันในการปฏิบัติง...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 (The 12th Training Course on Tiger Conservation Techniques)

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 (The 12th Training Course on Tiger Conservation Techniques)
(กรกฎาคม 23, 2561) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ภาคสนาม) และในวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึกเทียมคมกฤษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปฏิบัติ) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 36 คน และนิสิตปริญญาโท จำนวน 2 คน โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชาชี...

READ THE STORY


WCS Tiger Meeting 2018

WCS Tiger Meeting 2018
(พฤษภาคม 19, 2561) WCS Tiger Meeting14- 18 พฤษภาคม 2561ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย (Dong Phayayen - Khao Yai World Heritage Site, Thailand)#WCSTigerMeeting #WeStandForWildlifeดูภาพเพิ่มเติม

READ THE STORY


การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและประเมินประชากรชะนีมือขาว” ณ วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและประเมินประชากรชะนีมือขาว” ณ วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
(พฤษภาคม 12, 2561) SAVE GIBBON, SAVE SONG OF THE WILD  สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและประเมินประชากรชะนีมือขาว” ณ วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ประจำสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ให้สามารถประเมินประชากรชะนี...

READ THE STORY


หน้าที่ 1 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด