Activities

รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร

Views: 1036
รำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร
(กันยายน 06, 2560) โครงการรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560 สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในกิจกรรมโครงการรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการระลึกถึง คุณงามความดี ความเสียสละของสืบ นาคะเสถียร และเจ้า...

READ THE STORY


อาสารณรงค์ – กิจกรรมดี ๆ จากอาสาสมัคร SMART Volunteer ในงานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร

Views: 753
อาสารณรงค์ – กิจกรรมดี ๆ จากอาสาสมัคร SMART Volunteer ในงานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร
(กันยายน 06, 2560) ในงานรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านไปแล้วนั้น มีผู้คนมากมาย หลายหลายกลุ่มอายุ ได้เข้าไปรวมตัวกัน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ได้สละชีวิตของตนเอง เพื่อให้ผืนป่า และสัตว์ป่า ในพื้นที่แห่งนี้ ได้รับความคุ้มครองให้ดำรงคงอยู่ อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย กลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ที่เรียกตัวเองว่า อาสาสมัครเพื่อนป่า เพื่อนสัตว์ป่า เพื่อนอาสา เพื่อนห้วยขาแข้ง...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 11 (The 11th Training Course on Tiger Conservation Techniques)

Views: 876
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 11 (The 11th Training Course on Tiger Conservation Techniques)
(กรกฎาคม 30, 2560)            โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 11 จัดขึ้นในวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ภาคสนาม) และในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปฏิบัติ) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 21 คน โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชา...

READ THE STORY


การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และยุทธวิธีในการวางแผนการลาดตระเวนกลุ่มป่าแก่งกระจาน 12 - 18 มิ.ย. 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Views: 648
การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และยุทธวิธีในการวางแผนการลาดตระเวนกลุ่มป่าแก่งกระจาน 12 - 18 มิ.ย. 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(มิถุนายน 19, 2560) ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนระดับปฎิบัติการ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติไทยประจันและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 2560 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (26 - 31 พ.ค. 2560)

Views: 885
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (26 - 31 พ.ค. 2560)
(มิถุนายน 01, 2560) การฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (Wildlife Crime Investigation, WCI) ระหว่างวันที่ 26 – 31 พ.ค. 2560 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพในการจัดการอาชญากรรมสัตว์ป่า การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ซึ่งสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย...

READ THE STORY


หน้าที่ 3 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด