ข่าว

Entries for ตุลาคม 2559

ทั่วโลก ร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในงานประชุม CITES CoP 17

Views: 3359
ทั่วโลก ร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในงานประชุม CITES CoP 17
(ตุลาคม 10, 2559)   -   ในการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือ CITES CoP17)...

READ THE STORY


Stand for Wildlife