กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) 12 - 18 สิงหาคม 2565

Views: 348
(สิงหาคม 22, 2565) โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ระหว่างวันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า จัดการฝึกอบรมฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 35 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากครูฝึกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นครู...

READ THE STORY


The 2nd Training of Trainer Course for SMART program | Oct. 7-16, 2020

Views: 944
(ตุลาคม 21, 2563) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรครูฝึกระบบฐานข้อมูล SMART เพื่องานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 The 2nd Training of Trainer Course for SMART programทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย จัดทำโครงการฝึกอบรมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจาก WCS และได้เรียนเชิญข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากรในหลั...

READ THE STORY


พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค RTCT

Views: 1385
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค RTCT
(มกราคม 04, 2562) พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคRegional Tiger Conservation Training Center #RTCTณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า #ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีโดย อธิบดีฯ ธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช #DNPเป็นประธานในพิธีรวมถึงอาจารย์รตยา จันทรเทียร ที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียรดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ ดร.พันธ์สิริ วินิจจะกุล ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการ...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

Views: 1351
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 6-12  สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
(สิงหาคม 15, 2561) ผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต้องเผชิญสถานการณ์ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า และการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทำผิดมีรูปแบบในการกระทำผิดที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายขบวนการจากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายผู้ลักลอบมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนอาวุธสงครามเพื่อขัดขวางและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ทำให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมีความเสี่ยงและมีความกดดันในการปฏิบัติง...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 (The 12th Training Course on Tiger Conservation Techniques)

Views: 1517
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 (The 12th Training Course on Tiger Conservation Techniques)
(กรกฎาคม 23, 2561) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ภาคสนาม) และในวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึกเทียมคมกฤษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปฏิบัติ) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 36 คน และนิสิตปริญญาโท จำนวน 2 คน โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชาชี...

READ THE STORY


หน้าที่ 1 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด