กิจกรรม

การฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) หลักสูตร สาธิตการใช้งาน SMART Patrol Application เพื่อการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

Views: 2562
การฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) หลักสูตร สาธิตการใช้งาน SMART Patrol Application เพื่อการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
(มิถุนายน 08, 2559)   -   ปัจจุบันการลาดตระเวนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันรักษาพื้นที่อนุรักษ์ โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพื่อรองรับข้อมูลลาดตระเวน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนลาดตระเวนให้มีประสิทธิภาพ...

READ THE STORY


การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Views: 1504
การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(มิถุนายน 03, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ร่วมกันจัดอบรมภายใต้โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เป็นประจำทุกปี...

READ THE STORY


การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์ช้างป่าและการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแก่งกระจาน ครั้งที่ 7

Views: 1642
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์ช้างป่าและการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแก่งกระจาน ครั้งที่ 7
(พฤษภาคม 21, 2559)   -   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2543...

READ THE STORY


การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

Views: 2065
การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
(พฤษภาคม 12, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Smart Patrol) รุ่นที่ 1...

READ THE STORY


การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

Views: 1569
การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
(พฤษภาคม 02, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นทิ่อนุรักษ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-30 เมษายน 2559...

READ THE STORY


หน้าที่ 8 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  ถัดไป   ล่าสุด