กิจกรรม

สัปดาห์รักษ์ช้างป่าละอู 2559

Views: 1592
 สัปดาห์รักษ์ช้างป่าละอู 2559
(มีนาคม 14, 2559)   -   ช้างเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และประเพณีไทยมานาน ทั้งยังมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์ และนอกจากนี้ช้างยังมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก...

READ THE STORY


การฝึกอบรมการเสริมความเข้มแข็งการอนุรักษ์ และตรวจติดตามสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและพม่า

Views: 1380
การฝึกอบรมการเสริมความเข้มแข็งการอนุรักษ์ และตรวจติดตามสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและพม่า
(มีนาคม 09, 2559) ผืนป่าตะวันตก (Western Forest Complex: WEFCOM) ของประเทศไทย คือผืนป่าแห่งความหวังในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง รวมถึงประชากรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สำคัญคือ กระทิงและวัวแดง นอกจากนี้ พื้นที่อนุรักษ์ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้มีระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและระบบการติดตามประชากรสัตว์ป่าซึ่งได้พัฒนาจนสมควรที่จะถ่ายทอดเป็นความรู้แก่พื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่ติดกันในประเทศใกล้เคียง สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื...

READ THE STORY


โครงการ "เพื่อนป่า เพื่อนสัตว์ป่า เพื่อนอาสา เพื่อนห้วยขาแข้ง"

Views: 1313
โครงการ "เพื่อนป่า เพื่อนสัตว์ป่า เพื่อนอาสา เพื่อนห้วยขาแข้ง"
(มกราคม 25, 2559)   -   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของผืนป่าตะวันตก (Western Forest Complex: WEFCOM) ซึ่งมีความหลากหลายและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Views: 2543
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(มกราคม 08, 2559)   -      จากสถานการณ์การลักลอบกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในปัจจุบันนี้มีความรุนแรงมากขึ้น มีการยิงปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โดยไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงจากบุคคลอื่น ๆ เป็นขบวนการ จนทำให้เจ้าหน้าที่เองได้รับบาดเจ็บร้ายแรง...

READ THE STORY


การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

Views: 1190
การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
(ธันวาคม 28, 2558)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 8-12 และ 23-27 ธันวาคม 2558...

READ THE STORY


หน้าที่ 10 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  ถัดไป   ล่าสุด