กิจกรรม

การอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) หลักสูตรการสร้างเสริมเทคนิคยุทธวิธีการปฏิบัติโดยฉับพลันและการใช้อาวุธปืน ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

Views: 2190
การอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) หลักสูตรการสร้างเสริมเทคนิคยุทธวิธีการปฏิบัติโดยฉับพลันและการใช้อาวุธปืน ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
(พฤษภาคม 01, 2559)   -   ผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต้องเผชิญสถานการณ์ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า และการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) และการข่าว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

Views: 2184
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) และการข่าว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
(เมษายน 20, 2559)   -   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้มีการพัฒนาระบบลาดตระเวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 มีผลการปฏิบัติงานตามระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการข่าว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

Views: 1514
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการข่าว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
(เมษายน 12, 2559)   -   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกมีการพัฒนางานลาดตระเวนมาอย่างต่อเนื่องโดยนำผลการลาดตระเวนมาใช้ในการวางแผนจัดการกับปัจจัยคุกคามต่าง ๆ...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการข่าว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก

Views: 1102
โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและการข่าว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
(เมษายน 12, 2559)   -   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกมีการพัฒนางานลาดตระเวนมาอย่างต่อเนื่องโดยนำผลการลาดตระเวนมาใช้ในการวางแผนจัดการกับปัจจัยคุกคามต่าง ๆ...

READ THE STORY


โครงการ “เพื่อนป่า เพื่อนสัตว์ป่า เพื่อนอาสา เพื่อนห้วยขาแข้ง”

Views: 2435
โครงการ “เพื่อนป่า เพื่อนสัตว์ป่า เพื่อนอาสา เพื่อนห้วยขาแข้ง”
(มีนาคม 30, 2559)   -   งานเครือข่ายธรรมชาติศึกษาของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และองค์กรภาคีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

READ THE STORY


หน้าที่ 9 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  ถัดไป   ล่าสุด