กิจกรรม

การฝึกอบรมมวลชน “คนไทยรักษ์แผ่นดิน/ชุดรักษาความปลอดภัยช้าง”

Views: 1622
การฝึกอบรมมวลชน “คนไทยรักษ์แผ่นดิน/ชุดรักษาความปลอดภัยช้าง”
(สิงหาคม 21, 2559)   -   ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ ทางหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 10

Views: 2361
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 10
(สิงหาคม 09, 2559)   -   ครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง เริ่มดำเนินตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ทางภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS)ประเทศไทย ร่วมกันจัดการฝึกอบรมฯ ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่ 10 แล้ว...

READ THE STORY


การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Views: 1615
การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(กรกฎาคม 30, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Smart Patrol) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2559...

READ THE STORY


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

Views: 1557
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
(กรกฎาคม 19, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภายใต้การดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

READ THE STORY


การวางแผนลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 จังหวัดตาก

Views: 1479
การวางแผนลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 จังหวัดตาก
(มิถุนายน 13, 2559)   -   ปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ในประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามอย่างหนัก ทั้งปัญหาด้านการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า ดังนั้นหัวใจของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ การรักษาพื้นที่ และการคุ้มครองสัตว์ป่า...

READ THE STORY


หน้าที่ 7 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  ถัดไป   ล่าสุด