กิจกรรม

การศึกษาดูงานเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Views: 1301
การศึกษาดูงานเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(พฤศจิกายน 23, 2559)   -   การศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จัดขึ้น ณ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน ป่าละอู...

READ THE STORY


การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก

Views: 1432
การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก
(พฤศจิกายน 23, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ...

READ THE STORY


นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสร้างฝาย และโป่งเทียม ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน

Views: 1681
(พฤศจิกายน 21, 2559)   -   นิสิตชมรมชีวิตสัมพันธ์ จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดโครงการ “จิตอาสาราชภัฏรวมใจสร้างฝาย” โดยมีนิสิตจำนวน 70 คน และอาจารย์ 4 ท่าน ร่วมจัดทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะแห้งแล้ง...

READ THE STORY


นิสิตคณะวนศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Views: 1290
นิสิตคณะวนศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(ตุลาคม 05, 2559)   -   นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 คน ร่วมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ และติดตามการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า...

READ THE STORY


การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Views: 1437
การอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(กันยายน 26, 2559)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวน หลักสูตร “เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน” ...

READ THE STORY


หน้าที่ 5 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด