กิจกรรม

WCS Tiger Meeting 2018

Views: 991
WCS Tiger Meeting 2018
(พฤษภาคม 19, 2561) WCS Tiger Meeting14- 18 พฤษภาคม 2561ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย (Dong Phayayen - Khao Yai World Heritage Site, Thailand)#WCSTigerMeeting #WeStandForWildlifeดูภาพเพิ่มเติม

READ THE STORY


การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและประเมินประชากรชะนีมือขาว” ณ วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

Views: 1251
การฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและประเมินประชากรชะนีมือขาว” ณ วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
(พฤษภาคม 12, 2561) SAVE GIBBON, SAVE SONG OF THE WILD  สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เรื่อง “เทคนิคการสำรวจและประเมินประชากรชะนีมือขาว” ณ วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ประจำสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ให้สามารถประเมินประชากรชะนี...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า (SMART PATROL) ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

Views: 853
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า (SMART PATROL) ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
(กุมภาพันธ์ 19, 2561) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการ "โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)" ระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 กองกำกับการฝึกอบรมพิเศษ 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการฝึกอบรมพิเศษ 6 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อ...

READ THE STORY


SMART PATROL - พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 4 (หญิง) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

Views: 1795
SMART PATROL - พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 4 (หญิง) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
(กุมภาพันธ์ 03, 2561) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า  (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)” โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธร ภาค 3, กองกำกับ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการ 6 กองบังคับการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวน 35 นาย จากเขตฯ ทุ่งใหญ่นเรศวร...

READ THE STORY


SMART PATROL - พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 4 (ชาย) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Views: 2017
SMART PATROL - พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 4 (ชาย) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(มกราคม 11, 2561)   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม “โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)” โดยได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธร ภาค 3, กองกำกับ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองกำกับการ 6 กองบังคับการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนจำนวน 32 นาย จากเขตฯ ห้วยขาแข้ง ที...

READ THE STORY


หน้าที่ 2 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด