กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (26 - 31 พ.ค. 2560)

Views: 1349
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (26 - 31 พ.ค. 2560)
(มิถุนายน 01, 2560) การฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนอาชญากรรมสัตว์ป่า (Wildlife Crime Investigation, WCI) ระหว่างวันที่ 26 – 31 พ.ค. 2560 ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพในการจัดการอาชญากรรมสัตว์ป่า การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (CITES) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ซึ่งสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ ศูนย...

READ THE STORY


การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

Views: 1865
การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
(เมษายน 05, 2560)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลาดตระเวนแผนใหม่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2560...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) และโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานพื้นที่คุ้มครองภาคสนาม (พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 3) 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก

Views: 2367
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) และโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานพื้นที่คุ้มครองภาคสนาม (พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 3) 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก
(กุมภาพันธ์ 16, 2560)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และWWF ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) และโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานพื้นที่คุ้มครองภาคสนาม (พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 3) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Views: 1823
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)  และโครงการฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานพื้นที่คุ้มครองภาคสนาม (พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 3) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(มกราคม 10, 2560)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และWWF ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม...

READ THE STORY


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ชะนีมือขาว ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

Views: 1952
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์ชะนีมือขาว ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
(พฤศจิกายน 29, 2559) ผืนป่าตะวันตก (Western Forest Complex; WEFCOM) เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังมีชะนีมือขาว (Lar gibbon) อาศัยอยู่ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยคุกคามที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของชะนีมือขาวในผืนป่านั่นคือ การล่า และการตัดไม้ทำลายป่า เนื่องด้วยชะนีเป็นสัตว์ที่อาศัยและหากินตามเรือนยอด (canopy dweller) ซึ่งทาง IUCN ได้จัดชะนีมือขาวอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศ...

READ THE STORY


หน้าที่ 4 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด