กิจกรรม

เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS-IP) อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ ประเทศไทย

Views: 1872
เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS-IP) อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ ประเทศไทย
(พฤศจิกายน 27, 2558)   -   ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยนั้นมีสภาพธรรมชาติและการจัดการปัจจัยคุกคามเพื่อปกป้องทรัพยากรในพื้นที่คล้าย ๆ กัน ซึ่งการลาดตระเวนเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันทรัพยากรในพื้นที่...

READ THE STORY


โครงการอบรมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

Views: 1637
โครงการอบรมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
(สิงหาคม 26, 2558)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 9

Views: 1430
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 9
(สิงหาคม 10, 2558)   -   ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้วางระบบการตรวจวัดประชากรเสือโคร่ง และเหยื่อ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง...

READ THE STORY


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า สนับสนุนวิทยากรในการอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวนในกลุ่มป่าตะวันออก (หลักสูตรการใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน)

Views: 2845
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า สนับสนุนวิทยากรในการอบรมเสริมประสิทธิภาพงานลาดตระเวนในกลุ่มป่าตะวันออก (หลักสูตรการใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน)
(กรกฎาคม 18, 2558)   -   ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ได้สนับสนุนวิทยากรสำหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จังหวัดระยอง...

READ THE STORY


โครงการอบรมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (8-14 มิ.ย. 58)

Views: 1562
โครงการอบรมลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (8-14 มิ.ย. 58)
(มิถุนายน 14, 2558)   -   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า สนับสนุนวิทยากรในการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ด้านแผนการป้องกันการบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตมรดกโลก (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี) ...

READ THE STORY


หน้าที่ 11 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  ถัดไป   ล่าสุด