ข่าว

Entries for มีนาคม 2563

การบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)

Views: 1146
การบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)
(มีนาคม 11, 2563) การบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART Patrol System)ระหว่างคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย)ณ ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563#MOU #KUFF #DNP #WCS #WWF  

READ THE STORY


Stand for Wildlife