กิจกรรม ธรรมชาติศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง TEACHERS FOR TIGERS วัน ที่ 16 สิงหาคม 2553 โรงเรียนบ้านเขาฆ้องชัย อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนลำดับที่ 3 ได้มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมกับนักเรียน คือ โรงเรียนบ้านเขาฆ้องชัย วันที่ 16 สิงหาคม 2553 โดยโรงเรียนมีคณะครูที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้คู่มือกิจกรรมธรรมชาติ ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง TEACHERS FOR TIGERS เขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้ง จำนวน 2 คน เป็นโรงเรียนระดับประถม 1 - 6 มีระดับประถม 1 - 3 จำนวนประมาณ 100 คน และระดับประถม 4 - 6 จำนวนประมาณ 65 คน

โรงเรียนบ้านเขาฆ้องชัย มีพื้นฐานความรู้เรื่องสัตว์ป่าอยุ่บ้างเนื่องจากโรงเรียนอยุ่ใกล้กับป่า ครูได้มีการสอดแทรกเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ และสัตว์ป่า จากการสอบถามทางโรงเรียนว่าเคยได้นำนักเรียนเขาไปศึกษาหาความรู้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือไม่ คุณครูได้พานักเรียนเข้าไปในช่วงวันงานระลึกสืบ ได้เข้าไปเห็นสภาพแวดล้อม ทั้งป่าไม้ และสัตว์ป่า นักเรียนมีความสนใจดีมาก

นอกจากนี้ได้ลองสอบถามทางครูที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้คู่มือกิจกรรมธรรมชาติศึกษาเรื่องของการนำหนังสือคู่มือไปใช้ทำกิจกรรมกับนักเรียน คุณครูได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับจินตนาการเกี่ยวเสือโคร่งเข้าไปทำกับนักเรียนในบางกลุ่ม เช่น วาดภาพเสือโคร่งจากการจินตนาการ การคิดถึงเสือโคร่งในแง่มุมต่าง ๆ เป็นต้น ซึงการเข้าไปทำกิจกรรมในครั้งนี้คุณครูได้บอกว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเสือโคร่ง และเหยื่อให้นักเรียนได้มากกว่าที่คุณครูเคยให้กับนักเรียน

ในช่วงเช้าได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับอนุบาล ประถม 1 - 3 โดยให้นักเรียนได้ดูภาพยนต์เรื่อง พี่น้องสองเสือ หรือ Two brothers เพื่อให้เรียนรุ้เรื่องราวชีวิตครอบครัวของเสือโคร่งที่ถูกมนุษย์คุกคาม ผลจากการชมภาพยนต์ นักเรียนมีความรู้สึกสงสารเสือโคร่ง และมองเสือโคร่งในแง่บวก โดยให้ความสนใจในส่วนของเสือโคร่งถูกล่าโดยมนุษย์ โดยมีความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่าเสือโคร่งไม่น่าถูกล่าโดยมนุษย์

หลังจากนั้นพี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและฝ่ายประชาสัมพันธ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้นำนักเรียนเรียนรู้วิชาการไปพร้อมกับการเล่นเกมส์

ในช่วงบ่ายทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนระดับประถม 4 - 6 ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทั้งเรื่องทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า และเล่นเกมส์สอดแทรกวิชการไปพร้อม ๆ กัน

ในช่วงท้ายของบ่าย ได้มีพี่เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนได้ให้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวสถานที่ สัตว์ป่า และทรัพยากรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่


ขอขอบคุณ:

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง

กลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ

รายงานโดย: จุฑามาศ ทีฟอง / สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

ภาพประกอบ: ขวัญชัย ไวธัญญาการ /สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

Stand for Wildlife