บันทึกจากผืนป่า

ช้างใหญ่ในทุ่งกว้าง

Views: 1661
ช้างใหญ่ในทุ่งกว้าง
(กุมภาพันธ์ 05, 2560)   -   ช้างป่า (Elephas maximus) ซึ่งเป็นสัตว์บกที่มีขนานใหญ่ที่สุดในโลก กินอาหารและน้ำปริมาณมากต่อวัน และต้องการพื้นที่ขนานใหญ่ในการอยู่อาศัยและดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออกมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก...

READ THE STORY


ศูนย์สารสนเทศอุทยานแห่งชาติ – National Park Information Center

Views: 1056
ศูนย์สารสนเทศอุทยานแห่งชาติ – National Park Information Center
(มกราคม 29, 2560)   -   ในการทำงานด้านอนุรักษ์เราจะมุ่งงานภาคสนามเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เราจำเป็นต้องมีงานสำนักงานเพื่อคอยสนับสนุนงานภาคสนามให้ออกมาดีและมีประสิทธิภาพ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้...

READ THE STORY


แอ่งน้ำ - A Puddle

Views: 1093
แอ่งน้ำ - A Puddle
(มกราคม 22, 2560)   -   ในช่วงหน้าแล้งกลางปีที่ผ่านมา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าห้วยขาแข้ง ด้วยอากาศที่ร้อนจัดทำให้แม้แต่แหล่งน้ำในธรรมชาติก็มีน้ำเหลืออยู่ไม่มากนัก แอ่งน้ำแห่งนี้จึงเป็นจุดแวะพักเพื่อดับกระหายและคลายร้อนสำหรับสัตว์ป่าน้อยใหญ่...

READ THE STORY


แรงบันดาลใจ (For your Inspiration)

Views: 3179
แรงบันดาลใจ (For your Inspiration)
(มกราคม 09, 2560)   -   เรื่องราวในครั้งนี้ ผมขอบอกเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานป้องกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ในชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “ป่าไม้” เป็นมุมมองเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่ซึ่งถูกยกให้เป็นส่วนหนึ่งของ มรดกโลกทางธรรมชาติ ผ่านประสบการณ์การทำงาน...

READ THE STORY


“ดอกไม้ดอยหัวหมด - The Flowers of Doi Hua Mod”

Views: 1585
“ดอกไม้ดอยหัวหมด - The Flowers of Doi Hua Mod”
(พฤศจิกายน 28, 2559) ดอยหัวหมด เป็นชื่อของภูเขาแห่งหนึ่งในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหิน กรวด และทราย ต่างจากภูเขาอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้พืชขนาดใหญ่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ มีเพียงพืชขนาดเล็กบางชนิดเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้บนดอยหัวหมดแห่งนี้ ส่วนใหญ่พืชที่เจริญเติบโตได้บนดอยหัวหมดจะ เจริญเติบโต ออกดอก ออกผลในเวลาอันสั้น เพื่อให้อยู่รอดและสืบสายพันธุ์ให้ดำรงอยู่ในสภาพพื้นที่ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 

READ THE STORY


หน้าที่ 4 จาก 9อันดับแรก   ก่อนหน้า   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  ถัดไป   ล่าสุด