บันทึกจากผืนป่า

ซ้อมรำแพน

Views: 938
ซ้อมรำแพน
(พฤศจิกายน 20, 2559) นกยูงไทย (Green Peafowl) เป็นสัตว์ตระกูลไก่ฟ้าที่มีขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมหากินร่วมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก ซึ่งนกยูงเพศผู้ตัวเต็มวัย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูสืบพันธุ์จะมีขนคลุมหางที่ยาวออกมา ในขณะที่นกยูงเพศผู้วัยเด็กมีลักษณะแทบไม่แตกต่างจากเพศเมีย บางครั้งนกยูงวัยเด็ก พอเห็นตัวเต็มวัยในฝูงรำแพน โดยการคลี่แพนขนหางออกดูคล้ายเป็นรูปพัด เกี้ยวพาราสี และเรียกความสนใจจากตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ เมื่อนกยูงวัยเด็กได้เห็นก็มีการเลียนแบบพฤติกรรมซ้อมรำแพนบ้าง Video by: Kwanchai Waitanyakarn/WCS  

READ THE STORY


“ครอบครัวอันแสนอบอุ่น – A Happy Family”

Views: 1469
“ครอบครัวอันแสนอบอุ่น – A Happy Family”
(พฤศจิกายน 13, 2559)   -   ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2551 ได้รับภาระกิจหลักเพื่อทำงานโครงการสำรวจประชากรเหยื่อของเสือโคร่ง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก การทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นดีเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเส้นทางแห้งไม่เปียก...

READ THE STORY


มดน้อยกลอยใจ - Ant Egg Evacuation

Views: 872
มดน้อยกลอยใจ - Ant Egg Evacuation
(พฤศจิกายน 07, 2559)   -        เมื่อถึงคราหน้าฝนหล่นจากฟ้า     ทั่ววนาเปียกชื้นคืนสดใส เจ้ามดน้อยเดินหน้ารุดเข้าไป            ขนเอาไข่ต่อแถวเป็นแนวกัน...

READ THE STORY


ฝึกงาน - An Internship

Views: 2056
ฝึกงาน - An Internship
(ตุลาคม 30, 2559)   -   ทุก ๆ ปี จะมีนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันแวะเวียนเข้ามายังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ในรูปแบบของการฝึกงาน บางปีอาจมาจากสถาบันเดียว หรือจากหลายสถาบันพร้อม ๆ กัน ที่สถานีฯ เขานางรำ เราเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่า “เด็กฝึกงาน”...

READ THE STORY


ประโยชน์ของป่าไม้ในมุมมองที่แตกต่าง (อุทยานแห่งชาติทับลาน บทที่ 2.5; แทรก)

Views: 7021
 ประโยชน์ของป่าไม้ในมุมมองที่แตกต่าง (อุทยานแห่งชาติทับลาน บทที่ 2.5; แทรก)
(ตุลาคม 25, 2559)   -   หลายท่านอาจมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์ของป่าในด้านของความหลากหลายทางชีวภาพหรือประโยชน์ของป่าไม้ในเชิงวิชาการมาเป็นอย่างดี ค่าดัชนีต่าง ๆ ที่ได้จากตัวแบบทางสถิติ ตัวเลข และแผนที่สวยงามที่ได้จากซอฟต์แวร์...

READ THE STORY


หน้าที่ 5 จาก 9อันดับแรก   ก่อนหน้า   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  ถัดไป   ล่าสุด